Välkommen

Min målsättning är att alltid
överträffa klientens förväntningar

Läs mer om mig

Startsida

Anders Segerblom Advokatbyrå

En advokatbyrå i Borås och
Göteborg med inriktning mot brottmål

Jag arbetar i huvudsak med brottmål som offentlig eller privat försvarare men åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Min tidigare verksamhet har omfattat arbete på åklagarmyndigheten och större advokatbyråer med inriktning mot såväl brottmål som affärsjuridik. Jag har även varit verksam i näringslivet. Totalt har jag över 25 års erfarenhet från arbete med brottmål. Jag har varit försvarare i ett stort antal mål rörande grov brottslighet, bland annat i ett av de mest omfattande narkotikamålen och ett av de största sexualbrottmålen som förekommit i Sverige.

Om Du anlitar mig får du en driven, kompetent och engagerad advokat som alltid strävar efter att ta Dina intressen tillvara på allra bästa sätt. Min målsättning är att alltid överträffa klientens förväntningar.


Anders Segerblom, Advokat

Presentation

Anders Segerblom

Min tidigare verksamhet har omfattat arbete på åklagarmyndigheten och större advokatbyråer med inriktning mot såväl brottmål som affärsjuridik. Jag har även varit verksam i näringslivet. Totalt har jag över 25 års erfarenhet från arbete med brottmål.

1991 Jur kand Lunds Universitet
1992-1993 Tingsnotarie Ljungby tingsrätt
1994 Åklagaraspirant Åklagarmyndigheten i Borås
1994 Biträdande jurist Advokatfirman Eriksson & Öjerklint
1994-2000 Biträdande jurist / advokat Styrbjörn Gärde Advokatbyrå
1997 Ledamot Sveriges Advokatsamfund
2000-2001 Bolagsjurist Mitec Telecom Inc.
2001-2011 Advokat och delägare Rosengrens Advokatbyrå
2012-2016 Advokat och delägare Advokaterna Hurtig & Partners
2017- Advokat och ägare Anders Segerblom Advokatbyrå
icon box image

Försvarare

Om Du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. En försvarare är viktig för att Du skall känna att Dina rättigheter respekteras. Meddela polis eller åklagare att Du önskar att jag biträder Dig. Tingsrätten förordnar därefter mig till offentlig försvarare. Jag är närvarande vid förhör, ger råd och förklarar vad som händer under förundersökningen samt försvarar Dig under rättegången.

icon box image

Målsägandebiträde

Att vara utsatt för brott är många gånger en mycket obehaglig upplevelse. Som Ditt målsägandebiträde stöttar jag Dig så att Du känner Dig trygg under den pågående processen. Jag är närvarande vid förhör, analyserar och utformar skadeståndsanspråk och biträder under rättegången. Meddela polis eller åklagare att Du önskar mig som Ditt målsägandebiträde. Staten svarar för kostnaden.

icon box image

Särskild företrädare

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn under 18 år när det finns misstanke om att brott har begåtts, den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller närstående till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras. Som särskild företrädare tar jag över vårdnadshavarens ansvar under förundersökningen och den efterföljande rättegången.

Kontakta mig

Kontakta mig för en
kostnadsfri konsultation

Anders Segerblom Advokatbyrå har kontor i Borås och Göteborg men jag åtar mig uppdrag över hela landet. Byrån har kontorsgemenskap med Peter Wall Advokatbyrå, Rasmus Collin Advokatbyrå och Åsa Ståhlbom Advokatbyrå. Kontakta mig om Du är misstänkt för brott, har blivit utsatt för brott eller är kallad till förhör hos polisen.

Borås

Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-430 43 20

Göteborg

Kungsportsavenyn 3
Telefon: 031-309 17 50

Postadress: Kelvingatan 38, 507 43 Borås
Mobil: +46 705 40 50 77
Mailadress: anders@asegerblom.se
Pressbilder: Hög- och lågupplösta bilder